แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 1 (Original Score) - Vichaya Vatanasapt

แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 1 (Original Score)

Vichaya Vatanasapt

  • 장르: ポップ
  • 출시일: 2021-07-29
  • 성인등급: notExplicit
  • 국가: JPN
  • 트랙수: 16

  • ℗ 2021 Nadao Music, exclusively distributed by Universal Music (Thailand) Ltd.

트랙

제목 가수 시간
1
SKYLINE MINIMAL Vichaya Vatanasapt 3:00 JPY 255
2
SKYLINE ORCHESTRA Vichaya Vatanasapt 0:47 JPY 255
3
PHUKET LOVE BEAT Vichaya Vatanasapt 2:07 JPY 255
4
PHUKET LOVE MOMENT Vichaya Vatanasapt 1:54 JPY 255
5
PHUKET LOVE PIANO Vichaya Vatanasapt 4:16 JPY 255
6
PHUKET SPECIAL ONE Vichaya Vatanasapt 12:31 JPY Album Only
7
PHUKET HOME COMING Vichaya Vatanasapt 3:56 JPY 255
8
PHUKET DREAMS Vichaya Vatanasapt 3:21 JPY 255
9
PHUKET I CAN’T BRIGHT Vichaya Vatanasapt 1:46 JPY 255
10
PHUKET I CAN’T SAD Vichaya Vatanasapt 3:02 JPY 255
11
PHUKET CONFUSION Vichaya Vatanasapt 4:19 JPY 255
12
PHUKET MORNING Vichaya Vatanasapt 4:35 JPY 255
13
PHUKET CUTE Vichaya Vatanasapt 4:49 JPY 255
14
OUR HIDDEN SPACE Vichaya Vatanasapt 2:30 JPY 255
15
UNTOLD ANSWER Vichaya Vatanasapt 5:07 JPY 255
16
PROMISED JOURNEY Vichaya Vatanasapt 1:34 JPY 255

이 가수의 영상